Copyrights

Billeder på dette site mærket med "© 2001 - carsten.breschel.dk" er copyright beskyttet og ejet af undertegnede. Det vil sige de er dækket af loven om ophavsret. Billederne er yderligere omfatte af reglerne på denne side.

Regler:
1) Det er tilladt for private og non profit organisationer at bruge billederne i ikke kommercielt øjemed, sålænge de er ledsaget af copyright mærkningen.

2) Det er ikke tilladt at bruge billederne i kommercielt øjemed eller på kommercielle homepages/sites uden en skriftlig tilladelse fra undertegnede. Forespørgsel skal foregå via denne e-mail adresse:

3) Er du i tvivl - så spørg!

 

Med venlig hilsen

Carsten Breschel